PORADY PRAWNE PRZEZ TELEFONkatowice1

Dzwoniąc na infolinię prawną zostaniesz połączony bezpośrednio z naszym prawnikiem, który udzieli Ci fachowej porady prawnej na wybrany temat. Na infolinii prawnej płacisz wyłącznie za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.

telkatowice

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4,92 zł / min

Prawnicy odpowiedzą na Twoje pytania w dniach:
Poniedziałek – Piątek w godzinach od 8:00 do 21:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 10:00 do 21:00

Prawnicy udzielają porad prawnych w takich sprawach jak:

  • • prawo spadkowem.in. dziedziczenie ustawowe, testamenty, zapis windykacyjny, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, zrzeczenie się spadku, wydziedziczenie, działa spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe;
  • • prawo  cywilnem.in. odszkodowania, ubezpieczenia, zasiedzenie, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa darowizny, odwołanie darowizny, umowa zamiany, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu oraz inne umowy cywilnoprawne;
  • • prawo pracym.in. mobbing, odszkodowania pracownicze, odpowiedzialność materialna pracowników, wypowiedzenie umowy o pracę, odprawy, urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, spory pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem;
  • • prawo rodzinnem.in. rozwód, separacja, alimenty, unieważnienie małżeństwa, rozdzielność majątkowa, rozszerzenie wspólności majątkowej, uznanie dziecka, ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, adopcja, kuratela, opieka nad małoletnim;
  • • prawo karnem.in. wykroczenia drogowe, zawieszenie wykonania kary, odroczenie wykonania kary, nadzwyczajne złagodzenie kary, przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, umorzenie postępowania karnego, warunkowe umorzenie postępowania karnego, przedawnienie karalności, przedawnienie wykonania kary, zatarcie skazania;
  • • prawo konsumenckiem.in. ochrona praw konsumentów, odstąpienie od umowy konsumenckiej, rękojmia za wady, gwarancja jakości, niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową;
  • • prawo administracyjnem.in. wszczęcie  i zawieszenie postępowania administracyjnego, odwołanie od decyzji ostatecznej, skarga do WSA,  skarga na bezczynność organu administracji publicznej;
  • • prawo nieruchomościm.in. prawo mieszkaniowe, najem lokalu mieszkalnego, dzierżawa, eksmisja, podział nieruchomości, odnowienie granic, rozgraniczenie nieruchomości;
  • •  prawo finansowem.in. przedawnienie roszczeń, egzekucja komornicza, windykacja długów, pożyczki, kredyty bankowe.

Zalety korzystania z telefonicznych porad prawnych:

Telefoniczne porady prawne to możliwość skorzystania z profesjonalnych porad prawnych na terenie całego kraju. Dzięki temu infolinia prawna daje nieograniczony dostęp do pomocy prawnej również mieszkańcom miasta Katowice. Udzielimy ci pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego lub prawa konsumentów. Na naszej infolinii prawnej płatność jest tylko za czas połączenia, natomiast oczekiwanie na prawnika jest darmowe. Jeśli masz problem prawny to bardzo dobry czas, aby nasz doradca prawny wskazał Ci najlepszy sposób na jego rozwiązanie.